GDPR Diamann

UTILIZAREA SITE-ULUI

Persoanele care acceseaza/viziteaza site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; pot să trimita e-mailuri, să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimator, nu tulbură în nici un fel viața privat a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, email-uri in masa sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. Holdmann Gerhardt I.F. are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site și nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.

Site-ul www.diamann.ro nu este destinat persoanelor sub 18 ani. Acestea, deși nu pot fi împiedicate, nu dețin totusi dreptul de a trimite sau posta informații pe site-ul www.diamann.ro, de orice natura ar fi acestea. Orice astfel de operație va fi executată prin intermediul reprezentantului legal al minorului.

Prin inregistrarea ca membru veti fi solicitat sa va alegeti un nume de utilizator (adresa de e-mail) si o parola. Sunteti responsabil(a) de pastrarea in siguranta a parolei de acces ca membru al site-ului www.diamann.ro, orice activitate desfasurata sub numele dumneavoastra de utilizator fiind integral in responsabilitatea dumneavoastra.

In cazul pierderii sau daca sesizati orice semn de activitate neautorizata sub numele dumneavoastra de utilizator, folositi in cel mai scurt timp posibil datele de contact postate pe www.diamann.ro.

Comenzi si Informații:

Daca nu găsiti bijuteria căutata sau aveți întrebări generale despre bijuterii sau site-ul nostru, ne puteți contacta, între orele 11:00-14:00, la numărul de

Telefon: 0264 434 957

sau prin

E-Mail: office@diamann.ro

Relatii clienți:

În legătură cu informații technice, oferte de publicitate sau colaborări vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail holdmann@diamann.ro.

PENTRU CONCILIERE AMIABILA ȘI RECLAMAȚII

Pentru conciliere și rezolvarea reclamațiilor, în legătură cu un produs sau serviciu furnizat de firma noastră, vă rugăm să vă adresați D-lui Holdmann Gerhardt având nr. de tel 0264434957, luni-vineri între orele 16:00-17:00.

SOLUȚIONAREA ONLINE A LITIGIILOR

Vă informăm asupra existenței posibilității de a rezolva litigiul cu ajutorul Portalului european de Soluționare online a litigiilor, care a fost creat de UE tocmai pentru a veni în sprijinul consumatorilor.

În cazul în care aveți o nemulțumire în legătură cu un produs achiziționat online din magazinul nostru, www.diamann.ro , iar în urma concilierii amiabile soluția de remediere propusă de către noi nu este pe deplin satisfăcătoare, veți putea utiliza acest Portal european de Soluționare online a litigiilor pentru a depune o reclamație și a găsi o parte terță neutră („entitatea de soluționare a litigiilor”) care să realizeze o soluționare alternativă a litigiului prin mediere, conciliere sau arbitraj.

Această soluție, fiind una alternativă căii judiciare, este mai rapidă și lipsită de formalismul specific procedurilor judiciare.

Pentru a accesa acest portal urmăriți linkul de mai jos:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

****************************************************************************************************************************************************************************************

Înainte de a naviga pe situl nostru, trebuie să vă informăm despre politica de utilizare cookies și despre utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679. Prin continuarea navigării pe site-ul www.diamann.ro vă exprimați acceptul utilizării fișierelor de tip cookie și sunteți de acord cu politica de confidențialitate.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR

INFORMAȚII GENERALE

Holdmann Gerhardt I.F., având sediul social în Cluj-Napoca str.Paris nr. 17 judetul Cluj, număr registru comerțului F12/2677/2005, C.U.I.:17934441 respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

Prin intermediul datelor prezentate în cele ce urmează, dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului www.diamann.com.

Cu privire la toate datele expuse mai jos sau pentru orice informații suplimentare privind obiectul protecției datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați folosind datele de mai jos:

Telefon: 0264 434 957

E-Mail: office@diamann.ro

Am desemnat un responsabil de protecţia datelor cu caracter personal care poate fi contactat la adresa de e-mail: ………………… …………………………………..

Holdmann Gerhardt I.F. este operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub Nr.30611.

DEFINIȚII

 1. Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

 3. Restricționarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 4. Crearea de profiluri– orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind preferințele personale, interesele, comportamentul.

 5. Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

 6. Sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

 7. Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 8. Persoană împuternicită de operator – persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

 9. Partea terță – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

 10. Destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

 11. Date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

 12. Date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

 13. Date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

 14. Consimțământ al persoanei vizate – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 15. Încălcarea securității datelor cu caracter personal – încălcarea securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

GDPR/Date cu caracter personal reprezinta orice informație de identificare a unei persoane fizice, în mod direct sau indirect – cu titlu de exemplu: nume, număr de identificare (CNP), date despre localizare, domiciliu sau reședință, adresă de e-mail, IP, cookie ID, starea de sănatate etc.

Datele cu caracter personal vizează numai persoanele fizice, nu și pe cele juridice, și cuprinde orice identificator de origine fizică, genetică, psihică, economică, socială sau culturală.

Înregistrăm informaţiile personale pe care ni le transmiteţi online sau prin alte modalități. De exemplu, când plasaţi o comandă sau vă înregistraţi pentru a primi email-uri promoţionale.

Putem, de asemenea, să colectăm şi să prelucrăm ulterior anumite informaţii cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experienţa online şi a vă pune la dispoziţie oferte adaptate profilului dvs.

ACTUALIZĂRI ALE NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru contul dumneavoastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră acordat la crearea acestuia pe www.diamann.ro. 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza informații relevante despre produsele și serviciile noastre se bazează pe interesul nostru legitim.

Pe lângă temeiurile antemeționate, prelucrarea datelor dumneavoastră poate avea ca și temei îndeplinirea unei obligații legale sau contractuale în funcție de scopul prelucrării acestora(cum ar fi: înlăturarea săvârșirii unor infracțiuni, onorarea comenzilor, îndeplinirea obligației ce ne revine referitor la garanția produselor etc. )

DATELE PERSONALE PE CARE LE PRELUCRĂM

Holdmann Gerhardt I.F, deținător al site-ului www.diamann.ro,.va prelucra următoarele dvs. date cu caracter personal:

 • nume și prenume

 • număr de telefon fix/mobil

 • adresa de e-mail

 • adresa de facturare și adresa de livrare

 • vârsta și data nașterii

 • date referitoare la modul dvs. de utilizare al site-ului: comportament, preferințe, datele furnizate în cadrul secțiunilor de contact, sistemul de comentarii

 • nume de utilizator şi parolă

 • istoricul cumpărăturilor

 • istoricul de navigare pe site

 • produse favorite

 • informaţii despre plată (numărul cardului bancar şi data expirării, adresa de facturare, adresa de livrare)

 • conţinut şi informaţii furnizate de dumneavoastră (fotografii, recenzii, filme, răspunsuri la chestionare sau comentarii)

 • informaţii transmise pe paginile noastre de social media cu ocazia vizitării paginilor noastre (nume, fotografie de profil, preferinţele dumneavoastră, locaţie, listă de prieteni)

 • orice alte date pe care le furnizați în mod direct în vederea creării contului de utilizator, plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau prin orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • buna desfășurare/finalizarea relației contractuale conform secțiunii Termenii și Condițiile înscrise pe www.diamann.ro: preluarea, validarea, facturarea și expedierea comenzii plasate de dvs. prin intermediul site-ului;

 • stocarea și arhivarea datelor în baza unor obligații legale de natură fiscală Furnizarea datelor pentru facturare sunt necesare, iar refuzul dvs. de a oferi astfel de date poate avea ca și consecință imposibilitatea onorării comenzii dvs.;

 • gestiune financiar-contabilă, conform legislației fiscale sau în scop de audit intern sau audit financiar;

 • în vederea soluţionării problemelor de orice natură referitoare la o comandă;

 • pentru a vă da posibilitatea de a returna produsele și în vederea rambursării contravalorii acestora, conform prevederilor legale;

 • asigurarea serviciilor de suport, cum ar fi: oferirea de răspunsuri la intrebările dvs. cu privire la comenzile plasate sau la bunurile şi serviciile pe care le oferim;

 • activități de marketing: transmiterea de informații privind produsele noastre și oferte comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanța de tip e-mail sau sms. Aceste informații se pot colecta numai cu acordul dvs., în mod voluntar și de asemenea aveţi posibilitatea de a vă dezabona de la orice campanie sau newsletter, pentru care aţi optat în trecut, urmărind instrucţiunile aflate la sfârşitul mesajului trimis de noi.

 • analize/rapoarte/statistici despre modul de funcționare al site-ului www.diamann.ro în vederea îmbunătățirii experienței dvs. pe site. Aceste informații se pot colecta numai cu acordul dvs., în mod voluntar.

Serverul web pe care ruleaza www.diamann.ro jurnalizeaza accesul si erorile in scopul de a preveni fraudele si de a asigura securitatea sistemului si buna functionare a ei. In aceste jurnale se colecteaza date cu caracter personal dupa cum urmeaza: adresa de IP si adresa de referinta (referer). Adresa de referinta in sine nu constituie informatie cu caracter personal dar poate contine nume de utilizator si altele asemenea codate in URL de catre terte parti (situri de unde provin linkurile directionate catre www.diamann.ro).

Ca si regula generala, Holdmann Gerhardt I.F.va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate, iar ulterior ștergerii contului persoanei vizate, Holdmann Gerhardt I.F.va transforma datele cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existenta a societatii.

Puteți în orice moment să vă retrageți consimțământul în vederea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing. În această situație, Holdmann Gerhardt I.F. va înceta orice activitate de marketing ce implică datele dvs. cu caracter personal, acestea devenind anonime. În cazul în care solicitați ștergerea contului de utilizator în condițiile în care pe acesta există plasată o comanda activă, cererea va fi înregistrată numai după finalizarea comenzii active și implicit livrarea produselor.

IMPARTĂȘIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Holdmann Gerhardt I.F. poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat/transport, servicii de plată / bancare, furnizorilor de servicii IT, telemarketing sau alte servicii.

În cazul în care ne revine o obligaţie legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorităti publice.

În permanență ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terţi se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor şi confidenţialitatea informaţiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceştia.

Datele sunt impărtășite terților în vederea îndeplinirii obligațiilor ce ne revin pentru onorarea comenzilor, îndeplinirea unor obligații legale, unei bune administrări a site-ului www.diamann.ro, pentru menținerea și îmbunătățirea serviciilor oferite clienților, pentru comunicări de marketing în condițiile și limitele prevăzute de legile în vigoare, pentru analize/statistici în vederea menținerii în tendințele impuse de piață și conform scopurilor pentru care colectăm, stocăm și administrăm aceste date.

DIVULGAREA DATELOR CĂTRE STATE TERȚE

În prezent, nu transferăm datele cu caracter personal către alte state, aceste date sunt stocate și prelucrate de către noi doar pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil ca în viitor, în vederea îmbunătățirii serviciilor noastre , a ofertei comerciale sau din alte motive care se vor circumscrie unor obligații legale din partea noastră, să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entităti localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii. În aceste situații vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internaţional de date cu caracter personal va fi gestionat cu atenţie cu scopul de a vă proteja drepturile şi interesele, prin angajamente contractuale şi, după caz, prin alte garanţii, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidenţialitate pentru protecţia datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Pentru a vă informa despre țările în care trasferăm datele dvs. ne puteţi contacta oricând la datele de contact afișate în secțiunea Contact a site-ului nostru.

DREPTURILE UTILIZATORULUI

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa de e-mail office@diamann.ro sau poștal pe adresa Cluj-Napoca str.Paris nr. 17, județul Cluj, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  1. Dreptul de a fi informat(ă) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și modul în care se vor utiliza aceste date. Respectarea acestui drept se realizeaza prin prezenta informare; (dreptul la informare art.13 și 14 GDPR)

  2. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art. 15 GDPR).

  3. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificarea/corectarea/actualizarea, art. 16 GDPR).

  4. Dreptul dumneavoastră de a obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în măsura în care sunt îndeplinite următoarele condiții prevăzute de GDPR: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către noi; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de date personale efectuate de noi. Vă puteți opune doar prelucrărilor care au ca temei legal realizarea intereselor noastre legitime, pentru care noi nu avem interese și motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal de către noi; (v) datele dumneavoastră trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine; (dreptul de ștergere, art. 17 GDPR).

  5. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, articolul 18 GDPR).

  6. Dreptul dumneavoastră de a primi de la noi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat direct, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate. (dreptul la portabilitatea datelor, art.20 GDPR).

  7. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziție, art. 21 GDPR).

  8. Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, art. 7 GDPR).
   Retragerea consim
   țământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și respectării drepturilor rezultate din contractul la distanță exonerează Profesionistul cu privire la îndeplinirea acestor obligații.
   Totodată, retragerea consim
   țământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate avea loc în privința respectării obligațiilor legale.

  9. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.

  10. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, folosind datele de contact de mai jos, dacă apreciați în mod justificat că prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată de Operator cu încălcarea GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Datele de contact ale Autorității Naționale Române de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30; Sector 1; cod postal 010336; Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

www.dataprotection.ro

TEL: +40.318.059.211

TEL: +40.318.059.212

PERIOADA PENTRU CARE STOCĂM DATELE

Păstrăm datele dumneavoastră doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor amintite mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens.

Pentru prelucrările de date care necesită consimțământul dumneavoastră, datele vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului.

În situația în care există un contract încheiat cu dumneavoastră, atunci în baza obligațiilor legale de păstrare a datelor și documentației relevante, vom păstra aceste date după cum urmeaza: i) pentru îndeplinirea obligațiilor legale de documentare și de păstrare conform legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, vom păstra datele pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea relațiilor contractuale cu dumneavoastră. ii) datele personale ale clienșilor noștri care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstreaza în arhivă timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. iii) în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele dumneavoastra necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.

Când stocarea datelor dumneavoastră nu mai este necesară, vom şterge, distruge sau anonimiza datele personale relevante.

PROTECŢIA DATELOR

Holdmann Gerhardt I.F. ia protecţia datelor în serios şi a adoptat măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele dvs. și pentru a preveni accesul sau divulgarea neautorizată ale acestora.

Nu colectăm date pentru plățile online. Plățile online sunt efectuate prin servicii externalizate precum LibraPay. și PayPal.
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plătile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Pentru efectuarea plătilor folosim serviciile procesatorilor de plăţi PayU, Braintree şi Paypal. Orice informaţii privitoare la plăti sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părti neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

FOLOSIREA PAGINII DE CĂTRE MINORI

Site-ul www.diamann.ro nu este destinat persoanelor sub 18 ani. Acestea, deși nu pot fi impiedicate, nu dețin totuși dreptul de a trimite sau posta informații pe site-ul www.diamann.ro , de orice natură ar fi acestea. Orice astfel de operație va fi executată prin intermediul reprezentantului legal al minorului.

LINK-URI

Site-ul nostru poate să conţină link-uri către alte pagini web pe care nu le controlăm şi care nu se supun politicii noastre de de confidenţialitate și nu aplică reglementările GDPR, astfel vă sugerăm să citiți politica de confidențialitate și de cookie-uri pentru fiecare site pe care îl vizitați. Astfel, putem fi responsabili pentru protecția și confidențialitatea oricăror informații pe care le furnizați în timp ce vizitaţi aceste site-uri.

DISPOZIȚII FINALE

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sanctțonate în conformitate cu legile în vigoare. Societatea noastră are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site și nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați ca acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Holdmann Gerhardt I.F.și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către , afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către Holdmann Gerhardt I.F., afiliații și colaboratorii acestora de activităț cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale (efectuarea unei comenzi,livrare produselor comandate), de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piața, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului).

Prin citirea prezentei ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor dumneavoastră garantate conform Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), a Legii de punere în aplicare a prevederilor GDPR și a oricăror alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Aici puteti descarca: